Гаранция и гаранцинен срок

С цел предотвратяване на некоректно отношение от страна на клиентите ни и постигане на по-ниска цена на нашите продукти, предложения от нас гаранционен срок е в рамките на седем дни след получаване на пратката.

Връщане на стока

Клиент, поръчал стока чрез електронният ни магазин и получил същата по пощата или с куриер, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в следните случаи:

15.1 – при транспортирането стоката е повредена;
15.2 – доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
15.3 – рекламации по гореизброените случаи се извършват до 7 дни от момента на доставката.
15.4 – в случаите, предвидени в чл.55, ал. 1 от ЗЗП, купувачът може да упражни правото си в 14-дневен срок, да се откаже от поръчаната стока в случай, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката не е използвана и не е нарушена оригиналната и опаковка. Връщането на стоките по тази точка е за сметка на купувача!
15.5 – ако цената, която трябва да се плати не съответства на цената на която е поръчана стоката.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока и разходите по доставката.

Магазин
Sidebar
0 Желани
0 Количка